top of page

Postaw na doświadczenie

Posiadam bogate doświadczenie w obsłudze prawnej na rzecz polskich i międzynarodowych klientów, w szczególności               

w obszarach obsługi korporacyjnej i procesów inwestycyjnych. Doradzam w procesach fuzji i przejęć spółek przez podmioty polskie i zagraniczne, a także przekształceń oraz podziałów spółek handlowych, tworzeniu struktur kapitałowych na potrzeby realizowanych transakcji. Swoje szerokie doświadczenie z powodzeniem wykorzystuję w procesie opracowywania na rzecz swoich klientów najlepszych strategii funkcjonowania na rynku, eliminujących potencjalne ryzyka, zarówno w relacjach B2B i B2C, jak i kontaktach z sądami i innymi urzędami.

Specjalizujeęsię w zakresie dywersyfikacji ryzyka zawiązanego z działalnością gospodarczą pod kątem strzeżenia majątku. Posiadam doświadczenie w procesach due diligence, procesach negocjacyjnych oraz transakcjach M&A i VC.

Tworzę programy motywacyjne dla pracowników (ESOP) dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwijających się przedsiębiorstw. Doradzam w zakresie obrotu nieruchomościami, działalności deweloperskiej i inwestycji nieruchomościowych w szczególności w zakresie przeprowadzania badań due diligence     i zawierania umów dotyczących nabywania gruntów pod inwestycje oraz umów związanych z procesem budowlanym. Świadczę kompleksowe usługi dla przedsiębiorstw i inwestorów w sektorze transportowym i energetycznym.

Doradzam w nabywaniu spółek oraz finansowaniu projektów energetycznych, a także przy inwestycjach w sektorze producentów energii.

Występuję w charakterze negocjatora w sprawach gospodarczych  i cywilnych.

bottom of page