top of page

Oznaczenie spółki

Olczak i Wspólnicy sp. z o.o. ul. Berezyńska 26/5, 04 - 908 Warszawa, NIP: 1133094822, KRS 0001033958, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 5000 PLN.

Marka

Informacje zawarte w tej witrynie służą wyłącznie jako ogólne wskazówki dotyczące interesujących nas kwestii. Stosowanie i wpływ przepisów może się znacznie różnić w zależności od konkretnych faktów. Biorąc pod uwagę zmieniający się charakter praw, zasad i przepisów oraz nieodłączne zagrożenia związane z komunikacją elektroniczną, mogą wystąpić opóźnienia, pominięcia lub nieścisłości w informacjach zawartych na tej stronie. W związku z tym informacje na tej stronie są dostarczane przy założeniu, że autorzy i wydawcy nie są tutaj zaangażowani w świadczenie usług prawnych, księgowych, podatkowych lub innych profesjonalnych porad i usług. Jako taka nie powinna być stosowana jako substytut konsultacji z profesjonalnymi doradcami księgowymi, podatkowymi, prawnymi lub innymi kompetentnymi doradcami. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji lub działania należy skonsultować się ze specjalistą Olczak i Wspólnicy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w tej witrynie zostały uzyskane z wiarygodnych źródeł, Olczak i Wspólnicy spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia ani za wyniki uzyskane w wyniku wykorzystania tych informacji. Wszystkie informacje na tej stronie są dostarczane bez gwarancji kompletności, dokładności, aktualności lub wyników uzyskanych z korzystania z tych informacji oraz bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi gwarancje wydajności, przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. W żadnym wypadku firma , Olczak i Wspólnicy spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie powiązane z nią spółki osobowe lub korporacje, ich wspólnicy, agenci lub pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej innej osoby za jakiekolwiek decyzje lub działania podjęte w oparciu o informacje zawarte w tej Witrynie ani za jakiekolwiek wynikowe, specjalne lub podobne odszkodowania, nawet jeśli został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód

Goldhorn to marka, pod którą działają i świadczą profesjonalne usługi firmy członkowskie.

Firmy tworzące sieć zobowiązały się do współpracy w celu zapewnienia wysokiej jakości usług dla klientów na całym świecie. Firmy należące do sieci Goldhorn są członkami lub mają inne powiązania z Olczak i Wspólnicy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Firmy członkowskie Goldhorn nie są ze sobą prawnymi partnerami.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Olczak i Wspólnicy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów lub na podstawie udzielonej zgody. Przekazanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania świadczonych przez nas usług. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacja prawna

Informacje zawarte w tej witrynie służą wyłącznie jako ogólne wskazówki dotyczące interesujących nas kwestii. Stosowanie i wpływ przepisów może się znacznie różnić w zależności od konkretnych faktów. Biorąc pod uwagę zmieniający się charakter praw, zasad i przepisów oraz nieodłączne zagrożenia związane z komunikacją elektroniczną, mogą wystąpić opóźnienia, pominięcia lub nieścisłości w informacjach zawartych na tej stronie. W związku z tym informacje na tej stronie są dostarczane przy założeniu, że autorzy i wydawcy nie są tutaj zaangażowani w świadczenie usług prawnych, księgowych, podatkowych lub innych profesjonalnych porad i usług. Jako taka nie powinna być stosowana jako substytut konsultacji z profesjonalnymi doradcami księgowymi, podatkowymi, prawnymi lub innymi kompetentnymi doradcami. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji lub działania należy skonsultować się ze specjalistą Olczak i Wspólnicy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby informacje zawarte w tej witrynie zostały uzyskane z wiarygodnych źródeł, Olczak i Wspólnicy spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub pominięcia ani za wyniki uzyskane w wyniku wykorzystania tych informacji. Wszystkie informacje na tej stronie są dostarczane bez gwarancji kompletności, dokładności, aktualności lub wyników uzyskanych z korzystania z tych informacji oraz bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi gwarancje wydajności, przydatności handlowej i przydatności do określonego celu. W żadnym wypadku firma , Olczak i Wspólnicy spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie powiązane z nią spółki osobowe lub korporacje, ich wspólnicy, agenci lub pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej innej osoby za jakiekolwiek decyzje lub działania podjęte w oparciu o informacje zawarte w tej Witrynie ani za jakiekolwiek wynikowe, specjalne lub podobne odszkodowania, nawet jeśli został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.

bottom of page