Obszar praktyki.

Obsługa przedsiębiorstw

Nieruchomości i prawo budowlane

Specjalizujemy się w doradztwie na rzecz podmiotów gospodarczych. Obszar naszych działań obejmuje takie dziedziny jak prawo energetyczne i ochrony środowiska, prawo transportowe i prawo gospodarcze prywatne, w tym prawo upadłościowe i naprawcze. Obsługa prawna podmiotów gospodarczych jest filarem naszej działalności, do którego podchodzimy ze szczególną atencją. Profesjonalna wsparcie ze strony zespołu doświadczonych prawników to gwarancja ochrony prawnej Państwa firmy.

Usługi doradcze i prawne związane z nieruchomościami skierowaną w szczególności do deweloperów, inwestorów, firm zarządzających nieruchomościami, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, a także firm zajmujących się pośrednictwem w zakresie obrotu nieruchomościami. Doradzamy również na rzecz inwestorów nabywających nieruchomości lub realizujących obiekty dla potrzeb własnej działalności gospodarczej. Mając na celu zaspokojenie potrzeb naszych klientów we współpracy z innymi podmiotami zapewniamy również wsparcie ze strony doradców podatkowych, brokerów ubezpieczeniowych i rzeczoznawców majątkowych.

Odszkodowania

Zarządzanie wierzytelnościami

Windykacja należności kończy się sukcesem pod warunkiem systematycznego oddziaływania na dłużnika, w oparciu o pełne wykorzystanie wachlarza możliwości działań prawnych w zakresie efektywnego dążenia do spłaty zobowiązań.  Wychodzimy naprzeciw powszechnie przyjętym standardom firm windykacyjnych sprowadzających się do wszczęcia postępowania sądowego oraz egzekucyjnego, nasze działania rozszerzamy o formy wywarcia dozwolonej prawem presji mającej na celu zmobilizowanie dłużnika do spłaty zadłużenia.

Podejmujemy się dochodzenia i egzekwowania odszkodowań od ubezpieczycieli a także osób prywatnych. Świadczymy pomoc zarówno na etapie przedsądowym jak i Sądowym.

Ochrona dłużnika

Ochrona dłużnika jest to zespół działań, mających na celu ochronę dłużnika przed organami egzekucyjnymi, firmami windykacyjnymi oraz bankami dążących do wyegzekwowania należności. Celem działań jest obniżenie wysokości należności, rozłożenie długu na raty, bądź nawet do całkowitego umorzenia zobowiązania. Istnieje także możliwość dochodzenia odszkodowania w imieniu dłużnika z tytułu nieprawidłowego lub niezgodnego z prawem postępowania wierzyciela.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Reprezentujemy w postępowaniach sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy zarówno po stronie zarówno pracodawców, jak i pracowników.  Specjalizujemy się w kompleksowych usługach doradczych w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Ponadto posiadamy bogate doświadczenie w sprawach prowadzonych przeciwko ZUS i KRUS, którzy na etapie odwoławczym zawsze reprezentowani są przez profesjonalnego pełnomocnika.

         Prawo cywilne, rodzinne           i spadkowe

Reprezentujemy w postępowaniach sądowych w sprawach z zakresu prawa rodzinnego (rozwód, kontakty z dziećmi, alimenty) oraz prawa spadkowego ( dziedziczenie, odrzucenie i podział spadku).

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze prawnej sporów cywilnych i handlowych oraz w obsłudze prawnej negocjacji i zawierania umów cywilnych, a także zapewniają pomoc prawną w dziedzinie prawa zamówień publicznych i prawa ubezpieczeniowego.

 Prawo własności intelektualnej

Branża kreatywna, jak i usługi IT, dla których prawo własności intelektualnej stanowi istotny element prowadzenia biznesu również nie jest nam obca. Świadczymy usługi prawne na rzecz podmiotów prowadzących serwisy internetowe, twórców i wydawców, producentów oprogramowań i systemów informatycznych oraz wszystkimi, którzy mają do czynienia z własnością intelektualną i szeroko pojętymi nowymi technologiami

Pomoc prawna dla kredytobiorców

Współpraca z Fundacją na Rzecz Uczciwej Bankowości jest odpowiedzią na te występujące na rynku finansowym praktyki, które w naszym przekonaniu rozmijają się z interesem i oczekiwaniami klientów banków, towarzystw ubezpieczeniowych oraz innych, działających w Polsce instytucji  z branży finansowej.

© 2020 by Olczak&Partnerzy,