top of page

Prywatny prawnik, bieżąca obsługa prawna, ochrona majątku, oddłużanie, pozyskiwanie finasowania i znacznie więcej...

Anxiety
Start up

Towarzyszymy przedsiębiorcom na każdym etapie  rozwoju ich biznesu od regulacji relacji pomiędzy przyszłymi wspólnikami, poprzez dokonania wybór odpowiedniej formy prowadzenia działalności gospodarczej, rejestrację spółki, zabezpieczenie własności intelektualnej, aż po obsługę prawną podczas bieżącej działalności oraz reprezentowanie podczas negocjacji warunków inwestycji z funduszami venture capital lub inwestorami prywatnymi.

Rejestracja spółek za granicą 

Zmianę osobistej rezydencji podatkowej osoby fizycznej czy przedsiębiorcy jest jednym ze sposobów na uniknięcie nadmiernych obciążeń podatkowych. Dzięki partnerom kancelarii dokonujemy rejestracji działalności w Czechach, na Słowacji i Malcie.

Koncesje

Wspieramy Klientów w zakresie uzyskania lub zmiany koncesji na reglamentowaną działalność gospodarczą. W zakresie obrotu bronią, amunicją i towarami podwójnego przeznaczenia (dual use)  Europy.

Fuzje i przejęcia

Wspieramy naszych klientów w procesach nabywania i zbywania aktywów, wyjść z inwestycji, restrukturyzacji i przekształceń dotyczących grup kapitałowych. Nasz zespół posiada doświadczenie w zakresie realizacji procesów M&A, co pozwala na zapewnienie wszechstronnego i przekrojowego wsparcia oraz pomocy prawnej niezbędnych dla przeprowadzenia tego rodzaju transakcji.

Prawo kontraktowe

Przygotowujemy projekty umów wykorzystywanych zarówno w profesjonalnym obrocie gospodarczym, jak i umów zawieranych przez osoby niebędące przedsiębiorcami. Nasze usługi w tym zakresie obejmują nie tylko przygotowanie projektu umowy, ale również doradztwo w zakresie wyboru najlepszego dla danego Klienta rodzaju kontraktu, uwzględniającego zamierzone przez niego cele, oraz wywołującego optymalne skutki prawne i podatkowe. Oferujemy również doradztwo w trakcie negocjacji z kontrahentem, jak również analizę już zawartych umów.

bottom of page