top of page

O NAS

Praktyka i doświadczenie

Blisko 20 lat praktyki rynkowej w połączeniu z bogatą wiedzą merytoryczną, pozwalają nam na świadczenie usług, które zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa przy jednoczesnym zachowaniu efektywności biznesowej. Nasze porady opierają się na znajomości przepisów i ich umiejętnej interpretacji, ale co przede wszystkim istotne umiejętności praktycznego ich stosowania.

Tak samo jak nasi Klienci prowadzimy swoje biznesy, inwestujemy swój majątek, ponosimy ryzyko gospodarcze. Dlatego też łatwiej nam zrozumieć potrzeby przedsiębiorców.

Korzystanie z naszych usług pozwala na dostęp do specjalistów z różnych dziedzin przy stosunkowo niskich kosztach. Przekazywanie na zewnątrz określonych procesów przyczynia się również do podniesieniu jakości zlecanych usług oraz ochroną przed skutkami ewentualnych nieprawidłowości i błędów popełnianych przez pracowników. 

Doświadczenie

Zakładanie spółek

Reprezentacja w sektorze publicznym

Procesy budowlane

Pozwolenie na budowę

Koncesje

Księgi Wieczyste

DLACZEGO MY?

Ochrona majątku

Outsourcing 

Opracowywanie biznesplanu

Rozwój prognoz finansowych

Coaching i doradztwo

Strategia tworzenia kapitału

Księgowość i kadry

Obsługa prawna

bottom of page